Saul & Stephanie's wedding 8-3-13

Saul & Stephanie's wedding 8-3-13

Saul & Stephanie (black & Whites)

Saul & Stephanie (black & Whites)